header9

Duurzame energie

In de Koekoekspolder wordt duurzame energie opgewekt met Warmte-Kracht installaties die naast warmte en co-2 ook elektriciteit leveren aan het net. Sinds 2012 worden in de Koekoekspolder ook kassen verwarmd met duurzame aardwarmte. Het idee van aardwarmte is simpel: vanaf een diepte van 1.800 meter wordt water met een temperatuur van ruim 70 graden opgepompt. Met dit warme water worden de kassen verwarmd. Zodra het water is afgekoeld wordt het weer naar dezelfde diepte teruggepompt.

Koekoekspolder aardwarmtebron

De aardwarmtebron levert op dit moment aan vijf tuinbouwbedrijven aardwarmte waarmee 23,5 hectare kassen verwarmd wordt. Dit levert jaarlijks een besparing op van ca. 4.500.000 kubieke meter aardgas. En minstens zo belangrijk: de co-2 uitstoot neemt hierdoor flink af! Inmiddels zijn er plannen om een tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder te realiseren. In totaal zou dan 50 hectare glas van duurzame energie worden voorzien.

Het aardwarmteproject in de Koekoekspolder is nauw betrokken bij de kennisontwikkeling van geothermie in Nederland en bij diverse innovatieve onderzoeken.  Door de verduurzaming van de glastuinbouw neemt de wens naar externe co-2  toe. Daarom zijn er ook plannen in ontwikkeling voor een collectieve externe co2-voorziening in het gebied.

Andre Kaashoek, paprikakwekerij De Tuindershoek

‘Als regiovoorzitter van LTO Glaskracht Nederland ben ik nauw betrokken bij het aardwarmteproject in de Koekoekspolder. De Koekoekspolder loopt voorop in de kennisontwikkeling en toepassing van geothermie in Nederland’.

In de Koekoekspolder wordt duurzame energie opgewekt met Warmte-Kracht installaties die naast warmte en co-2 ook elektriciteit leveren aan het net. Sinds 2012 worden in de Koekoekspolder ook kassen verwarmd met duurzame aardwarmte. Het idee van aardwarmte is simpel: vanaf een diepte van 1.800 meter wordt water met een temperatuur van ruim 70 graden opgepompt. Met dit warme water worden de kassen verwarmd. Zodra het water is afgekoeld wordt het weer naar dezelfde diepte teruggepompt.

Koekoekspolder aardwarmtebron

De aardwarmtebron levert op dit moment aan vijf tuinbouwbedrijven aardwarmte waarmee 23,5 hectare kassen verwarmd wordt. Dit levert jaarlijks een besparing op van ca. 4.500.000 kubieke meter aardgas. En minstens zo belangrijk: de co-2 uitstoot neemt hierdoor flink af! Inmiddels zijn er plannen om een tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder te realiseren. In totaal zou dan 50 hectare glas van duurzame energie worden voorzien.

Het aardwarmteproject in de Koekoekspolder is nauw betrokken bij de kennisontwikkeling van geothermie in Nederland en bij diverse innovatieve onderzoeken.  Door de verduurzaming van de glastuinbouw neemt de wens naar externe co-2  toe. Daarom zijn er ook plannen in ontwikkeling voor een collectieve externe co2-voorziening in het gebied.

Andre Kaashoek, paprikakwekerij De Tuindershoek

‘Als regiovoorzitter van LTO Glaskracht Nederland ben ik nauw betrokken bij het aardwarmteproject in de Koekoekspolder. De Koekoekspolder loopt voorop in de kennisontwikkeling en toepassing van geothermie in Nederland’.