header9

Duurzame energie

In de Koekoekspolder wordt duurzame energie opgewekt met Warmte-Kracht installaties die naast warmte en CO2 ook elektriciteit leveren aan het net. Sinds 2012 worden in de Koekoekspolder ook kassen verwarmd met duurzame aardwarmte. Vanaf een diepte van 1.800 m wordt water met een temperatuur van ruim 70 graden opgepompt. Met dit warme water worden de kassen verwarmd. Zodra het water is afgekoeld wordt het weer naar dezelfde diepte teruggepompt. Een geweldig circulair systeem dat berekend is op de toekomst.

Koekoekspolder aardwarmtebron

De aardwarmtebron levert op dit moment aan vijf tuinbouwbedrijven aardwarmte waarmee 23,5 ha kassen verwarmd wordt. Dit levert jaarlijks een besparing op van circa 4.500.000 m³ aardgas. En minstens zo belangrijk: de CO2 uitstoot neemt hierdoor flink af! Inmiddels zijn er plannen om een tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder te realiseren. In totaal zou dan 50 ha glas van duurzame energie worden voorzien.

Het aardwarmteproject in de Koekoekspolder is nauw betrokken bij de kennisontwikkeling van geothermie in Nederland en bij diverse innovatieve onderzoeken.  Door de verduurzaming van de glastuinbouw neemt de wens naar externe CO2  toe. Daarom zijn er ook plannen in ontwikkeling voor een collectieve externe CO2 voorziening in het gebied.

 

Op dit moment wordt onderzocht of een tweede aardwarmtebron kan worden aangelegd om het proces tot verdere verduurzaming van de Koekoekspolder verder te brengen. Op dit moment zijn er concrete plannen om een zonneveld van circa 12 ha aan te leggen. Door alle initiatieven op het gebied van energietransitie wordt de Koekoekspolder één van de meest duurzame tuinbouwgebieden.

Andre Kaashoek, paprikakwekerij De Tuindershoek

‘Als regiovoorzitter van LTO Glaskracht Nederland ben ik nauw betrokken bij het aardwarmteproject in de Koekoekspolder. De Koekoekspolder loopt voorop in de kennisontwikkeling en toepassing van geothermie in Nederland’.

Downloaden (PDF, Onbekend)

In de Koekoekspolder wordt duurzame energie opgewekt met Warmte-Kracht installaties die naast warmte en CO2 ook elektriciteit leveren aan het net. Sinds 2012 worden in de Koekoekspolder ook kassen verwarmd met duurzame aardwarmte. Vanaf een diepte van 1.800 m wordt water met een temperatuur van ruim 70 graden opgepompt. Met dit warme water worden de kassen verwarmd. Zodra het water is afgekoeld wordt het weer naar dezelfde diepte teruggepompt. Een geweldig circulair systeem dat berekend is op de toekomst.

Koekoekspolder aardwarmtebron

De aardwarmtebron levert op dit moment aan vijf tuinbouwbedrijven aardwarmte waarmee 23,5 ha kassen verwarmd wordt. Dit levert jaarlijks een besparing op van circa 4.500.000 m³ aardgas. En minstens zo belangrijk: de CO2 uitstoot neemt hierdoor flink af! Inmiddels zijn er plannen om een tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder te realiseren. In totaal zou dan 50 ha glas van duurzame energie worden voorzien.

Het aardwarmteproject in de Koekoekspolder is nauw betrokken bij de kennisontwikkeling van geothermie in Nederland en bij diverse innovatieve onderzoeken.  Door de verduurzaming van de glastuinbouw neemt de wens naar externe CO2  toe. Daarom zijn er ook plannen in ontwikkeling voor een collectieve externe CO2 voorziening in het gebied.

 

Op dit moment wordt onderzocht of een tweede aardwarmtebron kan worden aangelegd om het proces tot verdere verduurzaming van de Koekoekspolder verder te brengen. Op dit moment zijn er concrete plannen om een zonneveld van circa 12 ha aan te leggen. Door alle initiatieven op het gebied van energietransitie wordt de Koekoekspolder één van de meest duurzame tuinbouwgebieden.

Andre Kaashoek, paprikakwekerij De Tuindershoek

‘Als regiovoorzitter van LTO Glaskracht Nederland ben ik nauw betrokken bij het aardwarmteproject in de Koekoekspolder. De Koekoekspolder loopt voorop in de kennisontwikkeling en toepassing van geothermie in Nederland’.

Downloaden (PDF, Onbekend)