Aanvalsplan Koekoekspolder

Om de tuinders in de Koekoekspolder verder te faciliteren en hiermee de lokale economie te versterken, heeft de gemeente Kampen in samenwerking met de tuinders het aanvalsplan Koekoekspolder opgesteld. Doel van het aanvalsplan is te zorgen dat er meer kennisdeling, samenwerking, verduurzaming, marketing en economische reuring tot stand komt. Hierdoor ontstaat een extra impuls voor de bedrijven en de lokale economie.

Downloaden (PDF, Onbekend)

Om de tuinders in de Koekoekspolder verder te faciliteren en hiermee de lokale economie te versterken, heeft de gemeente Kampen in samenwerking met de tuinders het aanvalsplan Koekoekspolder opgesteld. Doel van het aanvalsplan is te zorgen dat er meer kennisdeling, samenwerking, verduurzaming, marketing en economische reuring tot stand komt. Hierdoor ontstaat een extra impuls voor de bedrijven en de lokale economie.

Downloaden (PDF, Onbekend)