Arbeid

Het arbeidspotentieel van de Koekoekspolder is uitzonderlijk goed ten opzichte van andere tuinbouwgebieden in Nederland. De Koekoekspolder is een gebied met een lange tuinbouwtraditie en de bewoners in de regio hebben een nauwe band met het tuinbouwgebied.

foto arbeid in komkommerVan oudsher werken veel jongeren in hun vrije tijd bij de tuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder. Bijzonder is dat een deel van deze jongeren doorgroeit naar midden- en hoger kaderfuncties bij deze bedrijven.  Het zijn betrokken medewerkers die de tuinbouwsector goed kennen en de Nederlandse taal spreken.

 

 

 

Onderwijs
Ook de regionale onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in de arbeidsvoorziening en kennisdeling. In Zwolle is het Agrarisch Opleidings Centrum De Groene Welle gevestigd. Dit AOC heeft een aparte tuinbouwopleiding zowel in de beroepsopleidende leerweg als in de beroepsbegeleidende leerweg. Ook is er een agrarisch opleidingscentra in Emmeloord (middelbaar) en is in Dronten de Agrarische Hogeschool Aeres.

Op dit moment wordt gewerkt aan intensieve en unieke samenwerkingsconstructies tussen tuinders, overheden en onderwijsinstellingen. Deze samenwerking moet resulteren dat tuinders gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de onderwijsinstellingen om zodoende nog meer rendement te kunnen behalen in de projectontwikkeling.

Het arbeidspotentieel van de Koekoekspolder is uitzonderlijk goed ten opzichte van andere tuinbouwgebieden in Nederland. De Koekoekspolder is een gebied met een lange tuinbouwtraditie en de bewoners in de regio hebben een nauwe band met het tuinbouwgebied.

foto arbeid in komkommerVan oudsher werken veel jongeren in hun vrije tijd bij de tuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder. Bijzonder is dat een deel van deze jongeren doorgroeit naar midden- en hoger kaderfuncties bij deze bedrijven.  Het zijn betrokken medewerkers die de tuinbouwsector goed kennen en de Nederlandse taal spreken.

 

 

 

Onderwijs
Ook de regionale onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in de arbeidsvoorziening en kennisdeling. In Zwolle is het Agrarisch Opleidings Centrum De Groene Welle gevestigd. Dit AOC heeft een aparte tuinbouwopleiding zowel in de beroepsopleidende leerweg als in de beroepsbegeleidende leerweg. Ook is er een agrarisch opleidingscentra in Emmeloord (middelbaar) en is in Dronten de Agrarische Hogeschool Aeres.

Op dit moment wordt gewerkt aan intensieve en unieke samenwerkingsconstructies tussen tuinders, overheden en onderwijsinstellingen. Deze samenwerking moet resulteren dat tuinders gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de onderwijsinstellingen om zodoende nog meer rendement te kunnen behalen in de projectontwikkeling.