Ondernemersklimaat

Van oudsher heeft de Koekoekspolder een nauwe band met de bewoners, gemeente en provincie. De overheden faciliteren niet alleen maar nemen ook initiatieven om de tuinbouw en het ondernemersklimaat te optimaal stimuleren.

Tuinderscafé
Een aantal keren per jaar wordt in de Koekoekspolder een tuinderscafé georganiseerd. Tuinders, toeleveranciers, afnemers, gemeente  en andere stakeholders bespreken hier in informele sfeer actuele onderwerpen.

foto tuinbouwcafe

Van oudsher heeft de Koekoekspolder een nauwe band met de bewoners, gemeente en provincie. De overheden faciliteren niet alleen maar nemen ook initiatieven om de tuinbouw en het ondernemersklimaat te optimaal stimuleren.

Tuinderscafé
Een aantal keren per jaar wordt in de Koekoekspolder een tuinderscafé georganiseerd. Tuinders, toeleveranciers, afnemers, gemeente  en andere stakeholders bespreken hier in informele sfeer actuele onderwerpen.

foto tuinbouwcafe